Wiki on Gigi

原來愛情那麼傷-梁詠琪

梁詠琪 MV – 成長的短髮

Gigi Leung 泪光

Turn Left Turn Right MV

Gigi Leung 短发

梁咏琪 – 顺时针

GiGi Leung-Ai Qing Hai

GiGi Leung-Mo Huan Ji Jie

梁詠琪 – 給自己的情歌

歸屬感~梁詠琪

Gigi Leung 花火 – 梁詠琪

梁詠琪 – 膽小鬼

女人本色 by 梁咏琪

Advertisements